ADHD

ADHD Porucha pozornosti s hyperaktivitou

ADHD

Michal Goetz, Petra Uhlíková

ADHD
Porucha pozornosti
s hyperaktivitou

Příručka pro starostlivé rodiče a zodpovědné učitele

Praha : Galén, 2009, 160 s.
První vydání, 155x190 mm,
brožované, barevně, 190 Kč
ISBN 978-80-7262-630-4

OBJEDNAT

tuto knížku v knihkupectví

Lékařský kompas

Ohlasy:

ADHD je anglická zkratka názvu attention deficit hyperactivity disorder neboli porucha s deficitem pozornosti a hyperaktivitou. Označuje onemocnění způsobující obtížné soustředění, nepřiměřeně zvýšenou aktivitu a impulzivitu dítěte.

Tato příručka shrnuje všechny základní moderní poznatky o poruše pozornosti s hyperaktivitou, jinak též hyperkinetické poruše. Najdete zde popis různých oblastí této nemoci, od jejích příčin až po možnosti léčby, a také jsou zde na pravou míru uvedeny některé polopravdy a mýty. Autoři knihu připravili ve spolupráci s učiteli, psychology a  zejména rodiči a pacienty s ADHD. Jejich společným přáním je, aby vám kniha pomohla získat co nejvíce nových, užitečných a pravdivých informací, které budete potřebovat v případě, že by se onemocnění ADHD prokázalo i u vašeho dítěte.

Mýty 1

Onemocnění ADHD neexistuje, jde pouze o nevychované děti.

V současné době existuje řada studií, které jednoznačně dokládají biologický podklad nepozornosti, hyperaktivity a impulzivity, který vznikl před jakýmkoli výchovným zásahem. Přenos určitého typu chování z rodičů na děti může vyvolat dojem, že jde o vliv chybné výchovy, ale v případě ADHD jde o genetický přenos určité vlohy pro toto onemocnění. Vedle dětí s ADHD samozřejmě existují děti, které se na první pohled chovají podobně, při podrobném vyšetření však zjistíme, že jejich chování má jiné příčiny. Pokud by se tyto děti léčily stejně, jako děti s ADHD, jejich chování se nezmění.

Autoři:

MUDr. Michal Goetz
Dětská psychiatrická klinika
2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
Fakultní nemocnice v Motole

MUDr. Petra Uhlíková
Psychiatrická klinika
1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
a Všeobecné fakultní nemocnice

Autorkou ilustrací v knize je
Ivana Fašianoková Rakoušová

Obsah:
 • PŘEDMLUVA
 • CO ZNAMENÁ ZKRATKA ADHD
 • RODIČE A ADHD
 • KAZUISTIKA 1:
  ADHD Z POHLEDU MATKY
 • JAK SE ADHD PROJEVUJE
  Vysvětlení různých projevů ADHD
  • Chyby z nepozornosti
  • Nesoustředěnost a obtíže s návratem k činnosti po vyrušení
  • Vyhýbání se domácím úkolům
  • Nepozornost a riziko úrazů a různých nehod
  • Nepořádnost
  • Zapomínání a nouzová improvizace místo plánování
  • Menší schopnost přeladit na jinou činnost
  • Menší plynulost řeči při odpovědích
  • Zaobírání se detaily a ztráta přehledu o celku
  • Nedokončování dlouhodobých činností - malá vytrvalost
  • Zhoršený odhad času
  • Ztrácení věcí
  • Neposlušnost - nepostupování podle pokynů
  • Obtíže se započetím činnosti
  • Samomluva
  • Neposednost, hyperaktivita
  • Problémy se zklidněním po hře
  • Divoké vykonávání aktivit
  • Problémy se spánkem
  • Nedočkavost
  • Vykřikování při výuce
  • Zbrklost
  • Obtíže se zařazením do kolektivu vrstevníků
  • Ukvapené navazování a ukončování vztahů
  • Riskantní chování
  • Hospodaření s penězi
  • Nepoučitelnost a časté úrazy
  • Menší odolnost vůči neúspěchu a kritice, urážlivost
  • Snadné nadchnutí se pro něco
 • SUBTYPY ADHD
 • JAK VIDÍ DÍTĚ S ADHD JEHO OKOLÍ
  • Co říká matka sedmiletého chlapce s ADHD
  • Komentář dětského psychiatra, který dítě léčí
  • Pohled učitele na žáka s ADHD
  • Názor spolužačky chlapce s ADHD ve čtvrté třídě
 • JAK JE ADHD ČASTÉ
 • JAK SE PŘÍZNAKY MĚNÍ S VĚKEM - NA CO SE PŘIPRAVIT A ČEMU SE SNAŽIT PŘEDEJÍT
  • Novorozenci
  • Batolata
  • Předškolní děti
  • Školní děti
  • Adolescenti
  • Dospělí
 • KAZUISTIKA 2: HLEDÁNÍ DIAGNÓZY A LÉČBY
 • PODEZŘENÍ NA ADHD - KDY JE VHODNÉ OBRÁTIT SE NA PROFESIONÁLY
  Jaké odborníky vyhledat a co vám mohou k ADHD říci
  • Dětský psychiatr
  • Dětský lékař
  • Pedagogicko-psychologická poradna (PPP)
  • Psycholog
  • Neurolog
  • Učitel
  • Sociální pracovník
  Jak probíhá vyšetření u dětského psychiatra
  • Příprava na vyšetření
  • Průběh vyšetření
  • Pohovor s rodiči - informace o dítěti a rodině
  • Pohovor s dítětem
 • JAK STANOVUJEME DIAGNÓZU ADHD
 • JAK SE VYROVNAT S TÍM, ŽE DÍTĚ MÁ ADHD
 • JAK ADHD VZNIKÁ
  Neuropsychologický základ ADHD
  • Jak se vyvíjí naše sebekontrola
  • Jak souvisí sebekontrola s funkcí mozku
  • Co nám říkají zobrazovací metody a EEG
  • Neurochemické poznatky
  Základní příčiny ADHD
  • Vlivy genetické
  • Vlivy prostředí
  Čím ADHD způsobeno není
  • ADHD se nedá spolknout
  • ADHD se nedá vychovat
 • KAZUISTIKA 3: ADHD V DOSPÍVÁNÍ
 • ADHD A DALŠÍ ONEMOCNĚNÍ
  Komorbidity u dětí a dospívajících
  • Poruchy školních dovedností
  • Specifické zpoždění ve vývoji motoriky a řeči
  • Porucha opozičního vzdoru
  • Poruchy chování
  • Úzkostné poruchy
  • Poruchy nálady
  • Tiková porucha
  • Poruchy spánku
  • Zneužívání návykových látek
 • KAZUISTIKA 4: DANIEL
 • LÉČBA ADHD
  Léky určené pro léčbu ADHD
  • Kdy léčit medikamenty
  • Jak léky fungují - co můžeme od léků na ADHD očekávat
  • Ovlivnění výkonu ve škole a při domácí přípravě
  • Ovlivnění vztahů v rodině a kolektivu
  • Jak účinek léků propojit s přístupem rodičů a psychoterapií
  • Jsou léky na celý život?
  • Stimulancia
  • Nestimulační preparáty
  • Méně časté farmakologické postupy - podávání antidepresiv
  • Možné nežádoucí účinky léčby
  • Kdy léky nelze použít
  Škola a role učitele v léčbě
  Psychoterapie v léčbě ADHD
  • KBT - rozbor problému
  • KBT - změna chování
 • ZÁKLADNÍ RADY PRO VÝCHOVU DÍTĚTE S ADHD
  • Poskytujte dítěti bezprostředně zpětnou vazbu
  • Hodnoťte dítě co nejčastěji
  • Používejte názorná a jasně srozumitelná ocenění
  • Používejte pochvaly místo trestu
  • Zviditelněte (externalizujte) čas
  • Zviditelněte důležité informace
  • Zviditelněte problém
  • Snažte se o soustavnost
  • Nerozčilujte se, jednejte
  • Předvídejte problémové situace
  • Nepovažujte problémy dítěte za svůj osobní problém
  • Smiřte se s tím, co už se stalo, a naplánujte změny
  • Myslete na budoucnost
 • TERAPEUTICKÝ PROGRAM »8 KROKŮ K LEPŠÍMU CHOVÁNÍ«
  • 1. krok: Naučte se věnovat dítěti pozitivní pozornost
  • 2. krok: Věnujte dítěti pozornost a využijte ji pro získání jeho spolupráce
  • 3. krok: Dávejte účinnější pokyny a příkazy
  • 4. krok: Učte dítě nepřerušovat vaši práci
  • 5. krok: Založte si domácí žetonový nebo bodový systém
  • 6. krok: Naučte se trestat nevhodné chování způsobem, který dítě motivuje ke změně
  • 7. krok: Použijte pauzu (time-out)
  • 8. krok: Naučte se dítě zvládat na veřejných místech
  Jak dítě zklidnit
  Jak přežít s adolescentem s ADHD, pomoci mu a přitom se nezbláznit
   Vývoj adolescenta s ADHD
  Odhodlání situaci zvládnout a přiměřená očekávání
  • Očekávání versus požadavky
  • Katastrofické obavy
  • Obviňování z naschválů
  • Typická neodůvodněná očekávání
  • Změna očekávání
  • Katastrofický scénář
  Zavedení pravidel pro chování doma a venku
  Dohled a prosazování pravidel
  • Nadále používejte systém výhod a postihů
  • Buďte připravení vyhledat pomoc
  Naučte se pozitivně a efektivně komunikovat
  (Vy)řešte konflikty s vaším adolescentem
  • Pojmenujte problém
  • Vytvořte možná řešení
  • Zhodnoťte jednotlivé možnosti
  • Plánujte používání vybraného řešení
  Využívejte pomoc odborníků
  Smysl pro humor a volno od dětí
 • NĚKOLIK POZNÁMEK PRO UČITELE
  Učitel a znalosti o ADHD
  Spolupráce s rodiči
  Podpora dítěte
  Úprava režimu výuky
  • Studijní prostředí
  • Styl a rytmus výuky
  Udržení pozornosti
  Zapomínání
  Samostatná školní práce
  Hodnocení a časté napomínání
  Odborná pomoc učitelům
 • RODIČ A ŠKOLA - JAK MŮŽE RODIČ OVLIVNIT VZDĚLÁVÁNÍ SVÉHO DÍTĚTE
  • Výběr školy
  • Výběr učitele
  • Spolupráce se školou
  • Stručná pravidla pro společnou péči rodiče a učitele o dítě s ADHD
  • Domácí doučování
 • NĚCO PRO RODIČE - JAK SE STARAT O SEBE
  Jednoduché techniky pro okamžité snížení stresu
  • Odložte odpověď
  Jak zvládat dlouhodobě vlastní pocity a chování
  Obnovujte vlastní síly
 • ALTERNATIVNÍ A DOPLŇKOVÉ LÉČEBNÉ POSTUPY
  • Prevence ADHD
  • Diagnostika omezená výhradně na vizuální stránku
  • Metody poradenské psychologie a speciální pedagogiky
  • Logopedie
  • »Léčba pevným objetím«
  • Zdravá výživa
  • Diety, potravinové doplňky, vitamíny a minerály
  • EEG biofeedback
  • Kostní a kloubové praktiky
  • Psychowalkman
 • DOSLOV
 • POUŽITÁ A DOPORUČENÁ LITERATURA
 • SLOVNÍČEK

Zpět

Doporučujeme:

GALÉN s.r.o.

Kontakt:

Galén, spol. s r.o.
Na Popelce 3144/10A
150 00 Praha 5

Tel. 257 326 178
Fax 257 326 170

E-mail: objednavky@galen.cz