ADHD

ADHD Porucha pozornosti s hyperaktivitou

ADHD

Michal Goetz, Petra Uhlíková

ADHD
Porucha pozornosti
s hyperaktivitou

Příručka pro starostlivé rodiče a zodpovědné učitele

Praha : Galén, 2009, 160 s.
První vydání, 155x190 mm,
brožované, barevně, 190 Kč
ISBN 978-80-7262-630-4

OBJEDNAT

tuto knížku v knihkupectví

Lékařský kompas

Ohlasy:

Ukázky

Kazuistika 1
ADHD v dospívání

Petr byl do svých 14 let dvakrát hospitalizován pro nezvladatelnou slovní agresivitu a konflikty se spolužáky i matkou. Pobyt na psychiatrickém oddělení jeho problémy nijak výrazně nezměnil, po druhé hospitalizaci byl odeslán k dlouhodobé psychoterapeutické péči. V té době byl žákem 8. třídy a propadal z několika předmětů.

Mýty 8

Dítě bude na lécích závislé.

V této souvislosti je vhodné připomenout jeden podstatný fakt - děti s ADHD, které nejsou léčené, mají výrazně častější sklon k závislostem na návykových látkách než děti, které jsou léčené.

Na prvním stupni základní školy byl krátce v péči pedagogicko-psychologické poradny pro poruchy učení a lehkou mozkovou dysfunkci. Při nedobrovolném pobytu na psychiatrickém oddělení s lékaři nespolupracoval, ale režimu se pasivně podrobil a pravidla oddělení neporušoval. V chráněném prostředí také bez problémů vycházel s  vrstevníky. Psychologické vyšetření prokázalo závažnou poruchu pozornosti, vyšší míru agresivity a intelektové schopnosti v pásmu lepšího průměru, což bylo v rozporu s údaji ze školy, která pacienta hodnotila jako rozumově podprůměrného. Toto tvrzení je spíše odrazem výrazné výukové zanedbanosti, vlivem které Petr na školní práci zcela rezignoval a o plnění úkolů se vůbec nesnažil, protože ze zkušenosti věděl, že výsledek bude špatný bez ohledu na jeho snahu.

Škola vzhledem k výsledkům trvala na přechodu chlapce do speciální třídy, což sice omezilo výběr dalšího studia, ale umožnilo mu zažít úspěch ve škole, protože ve speciální třídě měl téměř samé jedničky. Při jeho inteligenci úplně stačilo, že byl vlivem přiměřené léčby schopen dávat ve škole pozor, i když neměl vypěstované téměř žádné studijní návyky.

Léčba byla zaměřena na hlavní příznaky, tj. poruchu pozornosti a vyšší impulzivitu; Petr dostal kombinaci stimulancií a neuroleptik, která vedla k výraznému zlepšení pozornosti ve škole a chování mezi lidmi, a společně s matkou a školou jsme vypracovali systém odměn a trestů za plnění nebo naopak porušení domluvených pravidel. Petr byl s tímto postupem spokojený a byl schopen v individuálních pohovorech s terapeutem rozlišit, že důvodem agresivity byl v minulosti často pocit napětí a bezmoci, když se o něco snažil. Z neznámých důvodů nebyl schopen své úsilí dotáhnout do konce, často zažíval selhání, neúspěchy a posměch vrstevníků.

Výrazně k úspěchu léčby přispěla také matka pacienta, která se pravidelně účastnila společných pohovorů a domluvená pravidla sama důsledně dodržovala. Součástí nového režimu byla v prvé řadě jasně formulovaná pravidla chování - matka prodloužila dobu vycházek výměnou za domácí práce, které Petr plnil bez připomínání, domluvili se, že při nedodržení doby návratu Petr zavolá nebo pošle SMS a přijme práci navíc jako trest. Výkon ve škole matka motivovala finanční odměnou, což bylo velmi účinné.

Zpět

Doporučujeme:

GALÉN s.r.o.

Kontakt:

Galén, spol. s r.o.
Na Popelce 3144/10A
150 00 Praha 5

Tel. 257 326 178
Fax 257 326 170

E-mail: objednavky@galen.cz