ADHD


Hyperkinetická porucha ADHD

Hyperkinetická porucha

Ivana Drtílková, Omar Šerý et al.

Hyperkinetická
porucha / ADHD

Praha : Galén, 2007, 268 s.
První vydání, 155x225 mm,
brožované, černobíle, 390 Kč
ISBN 9788072624195

OBJEDNAT

tuto knížku v knihkupectví

Lékařský kompas

Recenze:

Publikace podává ucelený přehled současných poznatků o  hyperkinetické poruše, které byla v posledních letech v odborné literatuře věnována mimořádná pozornost. Na jedné straně nové poznatky z  oblasti neurověd a genetiky umožnily specialistům lépe porozumět příčinám tohoto onemocnění, na druhé straně se však problematika stala složitější a méně srozumitelná pro všechny, kteří nejsou přímo odborníky v dané oblasti. Kolektiv autorů z dětského oddělení Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Brno zpracoval problematiku hyperkinetické poruchy způsobem, který je přínosný pro odbornou veřejnost a současně může oslovit i laiky - zejména rodiče hyperkinetických dětí.

Monografie je rozdělena na dvě části: větší díl obsahuje kapitoly určené odborníkům (klasifikace, etiopatogeneze, genetika, biologické příčiny hyperkinetické poruchy, metody klinického a psychologického vyšetření, diagnostika, diferenciální diagnostika, výskyt komorbidních poruch, průběh hyperkinetické poruchy od dětství do dospělosti, farmakoterapie, psychoterapie) ; odbornou část doplňuje samostatná příloha vhodná zejména pro rodiče a vychovatele, která pojednává o hyperkinetické poruše u dětí formou otázek a odpovědí. Vedle přehledu současných znalostí je záměrem monografie také zdůvodnit potřebu komplexního, multimodálního terapeutického přístupu k léčbě hyperkinetické poruchy - použitím moderní farmakoterapie společně se specifickými výchovnými a psychoterapeutickými metodami.

Publikace je určena především psychiatrům a klinickým psychologům, ale přínosná bude i pro další odborníky, kteří se s problematikou hyperkinetické poruchy ve své praxi setkávají (pediatři, pedagogové, neurologové).

Hlavní autoři a pořadatelé:

prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc.

Masarykova univerzita v Brně, Lékařská fakulta MU
a Fakultní nemocnice Brno, Psychiatrická klinika

RNDr. Omar Šerý, Ph.D.

Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta MU, Ústav biochemie

Autoři

PhDr. Blanka Balaštíková
MUDr. Pavel Theiner, Ph.D.
Mgr. Alena Uhrová
MUDr. Markéta Žáčková

Masarykova univerzita v Brně, Lékařská fakulta MU
a Fakultní nemocnice Brno, Psychiatrická klinika

Recenzent

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta UK
a Fakultní nemocnice v Motole, Dětská psychiatrická klinika

Obsah:
 • Předmluva
 • 1. Úvod
 • 2. Pohled na hyperkinetickou poruchu v historii (Ivana Drtílková)
 • 3. Klasifikace hyperkinetických poruch a terminologie (Ivana Drtílková)
  Diagnostická kritéria hyperkinetické poruchy podle MKN-10
  Diagnostická kritéria pro ADHD podle DSM-IV
 • 4. Epidemiologie (Ivana Drtílková)
 • 5. Teorie, modely a přístupy k hyperkinetické poruše (Alena Uhrová)
  5.1. Etiopatogenetické modely
  5.2. Neuropsychologické teorie
  5.3. Integrativní přístup
 • 6. Současné názory na biologické příčiny hyperkinetické poruchy (Ivana Drtílková)
  6.1. Negenetické faktory
  6.2. Genetické faktory
  6.3. Poruchy neurotransmise
  6.4. Neurotransmitery – chemičtí poslové mozku
  6.5. Zvířecí modely ADHD
 • 7. Genetika hyperkinetické poruchy (Omar Šerý)
  7.1. Genetické studie
  7.2. Molekulárně biologické studie
 • 8. Klinický obraz (Ivana Drtílková)
  8.1. Porucha pozornosti s hyperaktivitou
  8.2. Hyperkinetická porucha chování
  8.3. Průběh a prognóza
 • 9. Vyšetření hyperkinetického dítěte (Pavel Theiner)
  9.1. Základní předpoklady dobré diagnostiky
  9.2. Vyšetření hyperkinetického dítěte v praxi
 • 10. Diferenciální diagnostika (Ivana Drtílková)
 • 11. Psychologická diagnostika (Alena Uhrová)
  11.1. Obecné zásady psychologického vyšetření
  11.2. Diagnostika jednotlivých psychických a behaviorálních funkcí
  11.3. Diagnostika prostřednictvím klinických metod, dotazníků a škál
  11.4. Diagnostika dalších charakteristik
 • 12. Zobrazovací metody mozku (Markéta Žáčková)
  12.1. Přehled nálezů zobrazovacích metod u ADHD
 • 13. EEG u hyperkinetické poruchy (Ivana Drtílková)
 • 14. Farmakologická léčba hyperkinetické poruchy (Ivana Drtílková)
  14.1. Historie farmakologické léčby hyperkinetické poruchy
  14.2. Klinická vodítka léčby hyperkinetické poruchy(ADHD)
  14.3. Léčiva používaná v léčbě hyperkinetické poruchy /ADHD
 • 15. Vztahové problémy dětí s hyperkinetickým syndromem a jejich terapie (Blanka Balaštíková)
 • 16. Kognitivně behaviorální terapie u hyperkinetické poruchy (Pavel Theiner)
 • 17. Komorbidní poruchy u hyperkinetické poruchy (ADHD) a jejich léčba (Ivana Drtílková)
  17.1. Specifické vývojové poruchy učení a motorické funkce
  17.2. Tikové poruchy
  17.3. Úzkostné poruchy a poruchy nálady
  17.4. Poruchy chování
  17.5. Rekurentní somatické bolesti
  17.6. Komorbidní poruchy u předškolních dětí
  17.7. Bipolární afektivní porucha
 • 18. Účinnost nestandardních postupů léčby u dětí s hyperkinetickou poruchou (ADHD) (Ivana Drtílková)
  18.1. Eliminační dieta
  18.2. Nutriční doplňky
  18.3. Rostlinná léčiva
  18.4. EEG biofeedback
  18.5. Elektromyografický biofeedback, relaxační trénink a meditace
  18.6. Zrcadlový feedback
  18.7. Vestibulární stimulace
  18.8. Masáž
  18.9. Imunoterapie
  18.10. Antimykotická léčba
  18.11. Souhrnná klasifikace terapeutických postupů u ADHD podle AAP
 • 19. Hyperkinetická porucha (ADHD) v adolescenci a dospělosti (Ivana Drtílková)
  19.1. Rizikové faktory pro rozvoj perzistentní formy hyperkinetické poruchy (ADHD)
  19.2. Léčba hyperkinetické poruchy (ADHD) v dospělosti
 • Příloha
 • Zkratky
 • Rejstřík

ZpětGALÉN s.r.o.

Kontakt:

Galén, spol. s r.o.
Na Bělidle 34
150 00 Praha 5

Tel. 257 326 178
Fax 257 326 170

E-mail: objednavky@galen.cz