ADHD

ADHD Porucha pozornosti s hyperaktivitou

ADHD

Michal Goetz, Petra Uhlíková

ADHD
Porucha pozornosti
s hyperaktivitou

Příručka pro starostlivé rodiče a zodpovědné učitele

Praha : Galén, 2009, 160 s.
První vydání, 155x190 mm,
brožované, barevně, 190 Kč
ISBN 978-80-7262-630-4

OBJEDNAT

tuto knížku v knihkupectví

Lékařský kompas

Ohlasy:

Ukázky

Kazuistika 1
Hledání diagnózy a léčby

Tomáš (10 let) byl prakticky většinu svého dětství nemocný. Od kojeneckého věku trpěl alergiemi, záněty průdušek, záněty středního ucha, později se přidalo astma. Ale zdaleka nejhorší byl rozsáhlý a svědivý atopický ekzém, který mu téměř vůbec nedovoloval spát ani si hrát. Bylo to velmi náročné a vyčerpávající období nejen pro Tomáše, ale i pro nás všechny zúčastněné. Opoždění ve vývoji jsme proto přisuzovali právě ekzému a dělali jsme všechno možné, aby se vyléčil.

Mýty 5

Léky změní osobnost dítěte.

Léky používané k léčbě ADHD mohou zmírnit obtíže dítěte a  tím změnit jeho chování. Nemohou však změnit jeho osobnost, jejíž struktura je dána geneticky; lze pouze posílit nebo potlačit některé jednotlivé vlastnosti. Neléčená porucha ADHD může vést u dítěte k pocitu trvalé křivdy a neúspěchu, v důsledku těchto pocitů se pak mohou zvýraznit nepříznivé složky jeho osobnosti a mohou se rozvinout závažné poruchy chování. V porovnání s tím se u dobře léčeného dítěte posiluje přiměřené sebevědomí, které napomáhá harmonickému vývoji osobnosti.

Ve čtyřech letech ekzém téměř zázračně zmizel a Tomáš začal dělat velké pokroky. Přesto jsem vnímala, že ostatním vrstevníkům nestačí. Byl nemotorný, nevydržel u žádné hry, většinu dne byl pasivní, zahleděný, bez zájmu.

V pěti letech jej kožní lékařka doporučila pro podezření na vzácné neurologické onemocnění ke specialistovi, který sice nemoc prozatím vyloučil, ale zato zkušeně odhalil epilepsii a poruchy pozornosti. Tomáš začal brát antiepileptika a zase se posunul o notný kus dopředu. To už byl ale opožděný vývoj viditelný. Navštívili jsme psycholožku a ta nám po vyšetření oznámila, že Tomáš je zřejmě lehce mentálně retardovaný a jeho schopnosti nejsou na takové úrovni, aby mohl chodit do normální školy. Smířili jsme se s tím a zapsali Tomáše do alternativní zvláštní školy.

Ze začátku šlo všechno dobře, Tomáš se snažil, líbilo se mu tam, ale postupem času si paní učitelka stěžovala na častější výpadky pozornosti, na neschopnost déle se soustředit a na únavu, která během dne kolísala. Tomáš už nebyl schopný se téměř ničemu naučit. Neurolog na mou prosbu o pomoc předepsal Nootropil a znovu nastalo zlepšení. Navíc jsem si opakovaně ověřila, že na Tomáše má dobrý vliv pobyt se zdravými dětmi - motivovaly jej k lepším výkonům. Proto jsme Tomáše po poradě s psycholožkou zkušebně integrovali do běžné školy s asistentem.

Zpočátku se synek opět vypnul k maximálnímu výkonu, ale asi po měsíci se začala opakovat stejná situace. Stále častější nepozornost, napadání spolužáků, únava. Střídala se lepší a horší období. Těch lepších bylo stále méně a ta horší už se téměř nedala vydržet. Tomáš byl doma stále agresivnější a plačtivější, často byl jakoby mimo sebe.

Bylo to pro nás všechny neskutečně těžké období. Nerada na něj vzpomínám.

Po doporučení neurologa kvůli podezření na ADHD jsme vyhledali pedopsychiatra, pod jehož vedením jsme zahájili léčbu Stratterou. Tomáš se postupně mění, zlepšily se jeho výkony ve škole, ubylo agrese, a protože sám cítí, že se mu vše daří lépe, učí se i hraje si s viditelnou chutí. Máme z toho všichni radost, jsme teď k Tomášovi trpělivější a chápavější. Výrazně přibylo lepších období a v těch horších už nepropadáme beznaději a zoufalství, ale spíš se snažíme předcházet možným konfliktním situacím.

Znatelně se u nás zlepšila nálada. Máme naději a to je pro nás v tuto chvíli nejdůležitější.

Zpět

Doporučujeme:

GALÉN s.r.o.

Kontakt:

Galén, spol. s r.o.
Na Popelce 3144/10A
150 00 Praha 5

Tel. 257 326 178
Fax 257 326 170

E-mail: objednavky@galen.cz