ADHD

ADHD Porucha pozornosti s hyperaktivitou

ADHD

Michal Goetz, Petra Uhlíková

ADHD
Porucha pozornosti
s hyperaktivitou

Příručka pro starostlivé rodiče a zodpovědné učitele

Praha : Galén, 2009, 160 s.
První vydání, 155x190 mm,
brožované, barevně, 190 Kč
ISBN 978-80-7262-630-4

OBJEDNAT

tuto knížku v knihkupectví

Lékařský kompas

Ohlasy:

Ukázky

Rodiče a ADHD

Víme, že není lehké být rodičem dítěte s ADHD. Můžete se cítit vyčerpaní připomínáním stále stejných věcí, neustálým dohledem nad psaním domácích úkolů a nakupováním znovu a znovu ztrácených školních pomůcek, věčnými obavami z toho, s jakým úrazem se dítě vrátí z her s kamarády. Když už se zdá, že jste přišli na způsob, jak k dítěti přistupovat a začíná se trochu dařit, cosi se stane a nastává nevysvětlitelné zhoršení, které jako by vaše předchozí úsilí zcela popřelo. Dokonce i tak běžná věc, jako je udržet syna nebo dcerku u jídla, od kterého pořád odbíhá, může být každodenním stresem.

Mýty 2

Když se dítě dostatečně unaví, bude klidnější.

Děti s ADHD nejsou schopné podle potřeby odpočívat a jejich hyperaktivita je vyčerpává, proto také není účinné, když se dítě nadměrně fyzicky zatíží s cílem, aby se tzv. vyřádilo - např. sportem. Přiměřená sportovní aktivita dítěti prospívá, pro řadu dětí s ADHD je však obtížné soužití s kolektivem při jakékoli hře. Proto jsou vhodnější individuální sporty, např. atletika nebo plavání. Bojové sporty jsou vhodné pouze v případě, že dítě není nadměrně impulzivní a nehrozí nebezpečí, že naučené techniky boje zbrkle použije v nevhodné situaci.

Někteří rodiče si dělají velké výčitky, protože se domnívají, že mohou za obtíže, které má jejich dítě s učením, dodržováním pořádku, školního režimu apod. Vidí v nich selhání své výchovy, případně jim to vyčítá starší generace. Pravda je ale taková, že za základní projevy ADHD u svého dítěte vinu zcela jistě nenesete. Jde o biologicky způsobenou poruchu, která vznikla ještě dříve, než jste mohli svého potomka jakkoli výchovně ovlivnit. Vy i vaše dítě jste vlastně v podobné situaci - tak jako vám se těžko daří je vychovávat, stejně těžko se jemu samotnému daří kontrolovat své chování.

Tato informace jistě nijak od rodičovských starostí neulevuje, ale je to východisko pro začátek cesty ke zlepšení. V naší knize se pokusíme ukázat, že i když děti s ADHD kladou mnohem větší nároky na trpělivost, vytrvalost a důslednost, lze pro ně hodně udělat. Důležité je vědět, že ADHD je léčitelné a vy jako rodiče můžete poučeným přístupem a podporou léčby nezastupitelně přispět ke zmírnění příznaků a tím pomoci svému dítěti žít klidněji, s méně konflikty a větší chutí do života.

Naším společným cílem je umožnit pacientovi s ADHD plně využít svůj duševní potenciál a snížit rizika komplikací, které by z neléčené poruchy mohly vyplynout.

ADHD

Zpět

Doporučujeme:

GALÉN s.r.o.

Kontakt:

Galén, spol. s r.o.
Na Popelce 3144/10A
150 00 Praha 5

Tel. 257 326 178
Fax 257 326 170

E-mail: objednavky@galen.cz