ADHD

ADHD Porucha pozornosti s hyperaktivitou

ADHD

Michal Goetz, Petra Uhlíková

ADHD
Porucha pozornosti
s hyperaktivitou

Příručka pro starostlivé rodiče a zodpovědné učitele

Praha : Galén, 2009, 160 s.
První vydání, 155x190 mm,
brožované, barevně, 190 Kč
ISBN 978-80-7262-630-4

OBJEDNAT

tuto knížku v knihkupectví

Lékařský kompas

Ohlasy:

Ukázky

Kazuistika 4
Daniel

Šestiletý Daniel byl od rizikového porodu sledován na neurologii pro abnormální nález na EEG a poruchy spánku. V posledním roce docházky do mateřské školky byly zřetelné známky hyperaktivity a neklidu, byly zjištěny nedostatky ve zvládání úkolů, které měly být nácvikem pro školní práci, tréninkem pozornosti, vytrvalosti a samostatné práce. Proto byl odeslán na psychiatrické a psychologické vyšetření, kde byla zjištěna porucha pozornosti, hyperaktivita a normální intelekt.

Mýty 9

Ritalin mohou užívat pouze malé děti.

ADHD je trvalá porucha, která komplikuje život nejen dětem ve školním období, ale i adolescentům a dospělým. Dlouhodobé studie ukazují, že i u adolescentů a dospělých má význam poruchu farmakologicky léčit. Pro většinu pacientů je to nejnadějnější přístup. Tím, že se nepotvrdily obavy, že by Ritalin mohl podporovat rozvoj závislosti na drogách, naopak se ukázala léčba jako preventivně prospěšná, není třeba se obávat jeho nasazení i u dospívajících a dospělých. Je stejně dobře snášen jak dětmi, tak dospělými.

Všechny zjištěné příznaky, včetně poruchy spánku a abnormity na EEG, zapadají do obrazu ADHD, proto byla rodině navržena komplexní farmakologická a psychoterapeutická péče, kterou rodiče po malém váhání přijali. Matka chlapce, zdravotní sestra, důvěřuje farmakologické léčbě a dokázala motivovat i otce a prarodiče pacienta, aby k léčbě přistoupili racionálně a pochopili podstatu onemocnění.

Daniel začal s léčbou Ritalinem ještě v posledním roce docházky do mateřské školky. Matka se rozhodla začít s podáváním léků, aniž by informovala personál školky, což může být z mnoha důvodů rizikové, v tomto případě se to ale osvědčilo. Třídní učitelka opakovaně chlapce chválila za velké a nevysvětlitelné pozitivní změny v chování. Tato reakce definitivně přesvědčila ostatní členy rodiny o vhodnosti podávání léků.

Pochvala byla také velkou motivací pro Daniela, protože dosud málokdy zažil pochvalu za něco, co se mu opravdu povedlo. Mnohem častěji byl terčem kritiky téměř za vše, co se ve školce přihodilo, od rozházených hraček přes vylitý čaj až po ztracené bačkory. Na zlepšení se podílela také paní učitelka, která byla schopná vidět a především veřejně pochvalou ocenit změnu v chování k lepšímu, což je někdy v početné třídě velmi těžké.

V současné době je Daniel ve druhé třídě a je stále živý, temperamentní a veselý (a velmi podobný své aktivní matce), ale schopný plnit školní povinnosti stejně dobře jako ostatní děti ve třídě. Občas má drobné problémy s chováním, občas něco zapomene, ale nijak výrazně se v tomto ohledu neliší od svého okolí.

ADHD

Zpět

Doporučujeme:

GALÉN s.r.o.

Kontakt:

Galén, spol. s r.o.
Na Popelce 3144/10A
150 00 Praha 5

Tel. 257 326 178
Fax 257 326 170

E-mail: objednavky@galen.cz