ADHD

ADHD Porucha pozornosti s hyperaktivitou

ADHD

Michal Goetz, Petra Uhlíková

ADHD
Porucha pozornosti
s hyperaktivitou

Příručka pro starostlivé rodiče a zodpovědné učitele

Praha : Galén, 2009, 160 s.
První vydání, 155x190 mm,
brožované, barevně, 190 Kč
ISBN 978-80-7262-630-4

OBJEDNAT

tuto knížku v knihkupectví

Lékařský kompas

Ohlasy:

Ukázky

Jak se ADHD projevuje

Hlavní obtíže, které děti s ADHD mají, vyplývají z  narušené schopnosti soustředit se (rodiče říkají: »zajímá ho všechno kromě toho, co má právě dělat«; »vypadá, že vůbec neposlouchá, co se mu říká«; »je jakoby v denním snu«; »nepracuje, pokud na něj nedohlížím« atd.), hyperaktivity (»když někam jde, tak běží«; »nevydrží v  klidu, je stále na pochodu«; »stále si s něčím hraje, nemá-li nic po ruce, tak alespoň s prsty«;»nevydrží sedět u jídla, alespoň si musí odběhnout na záchod«) a impulzivity (»jedná dříve než myslí«; »je unáhlený«; »nemá zábrany«; »reaguje zkratovitě, podle prvního dojmu«; »když vidí nějaký knoflík, musí ho zmáčknout, spustil již několik poplachů«).

Mýty 4

Dítě by nemělo vědět, že ADHD je dědičná porucha.

Není vždy nutné dítěti sdělit, že poruchu »zdědilo«. Pokud ale v chování dítěte poznáváte vlastní problémy, můžete se mu svěřit s tím, jak jste se cítili a co jste dělali pro zlepšení vlastního chování. Dítě bude šťastné, že s ním jeho problémy dovedete sdílet a že ve vás má vzor, který si se stejnými obtížemi úspěšně poradil.

Projevy v chování u konkrétního dítěte jsou důsledkem kombinace základních příznaků onemocnění, přidružených psychických poruch a vlivů prostředí - tedy toho, jak se kdo k dítěti chová, v jaké žije rodině, jaké má štěstí na učitele a spolužáky a jaké má další charakteristiky osobnosti. Intenzita projevů ADHD není stále stejná, kolísá nerovnoměrně a pro dítě i rodiče bohužel nepředvídatelně. Tyto výkyvy v chování dítěte a jeho výkonu při různých činnostech působí na okolí někdy až dojmem schválnosti a dítě je za ně chybně kritizované a obviňované.

V následujících odstavcích vám přiblížíme rysy chování tak, jak je obvykle pozorují a popisují rodiče a učitelé dětí s ADHD. Pokud jste některé z nich zaregistrovali i vy u svého dítěte, ještě to automaticky neznamená, že ADHD skutečně má. Ke stanovení diagnózy jsou vypracována mezinárodní kritéria, a teprve pokud dětský psychiatr zhodnotí, že dítě kritéria naplnilo, můžeme mluvit o ADHD. Podrobněji se postupem vyšetření budeme zabývat v kapitole Jak probíhá vyšetření u dětského psychiatra a Jak stanovujeme diagnózu, ve kterých vám také poradíme, jak se na vyšetření připravit.

ADHD

Zpět

Doporučujeme:

GALÉN s.r.o.

Kontakt:

Galén, spol. s r.o.
Na Popelce 3144/10A
150 00 Praha 5

Tel. 257 326 178
Fax 257 326 170

E-mail: objednavky@galen.cz